Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Grupy parafialne

Grupa parafialna Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. Zasadniczym celem procesu formacji w Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest przygotowanie młodych do udziału w trzech funkcjach Jezusa Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej zarówno w życiu rodzinnym, jak i sąsiedzkim, zawodowym, politycznym, itp. Dokonuje się to poprzez: pogłębienie osobistego życia wewnętrznego i osobistej więzi z Bogiem; poszerzenie wiedzy religijnej; pobudzenie świadomości odpowiedzialności apostolskiej i nauczenie się metod apostołowania; wdrożenie w umiejętność pełnienia uczynków miłości bliźniego.

Wymienione zadania realizujemy poprzez cotygodniowe piątkowe spotkania. Rozpoczynają się one wspólną Eucharystią, a następnie odbywa się spotkanie formacyjne. Jest podczas niego czas na modlitwę, rozmowę, konferencje, zabawę, a także przygotowanie różnych inicjatyw.

Naszą działalność można śledzić w aktualnościach na naszej stornie parafialnej.

 

Zapraszamy wciąż nowych członków - cel mamy tylko jeden przez zbliżenie się do Jezusa spotkać drugiego człowieka. 


 
Ministranci i Lektorzy

Ministrant od łac. "ministrare" oznacza służyć, zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza. Lektor zaś wykonuje lekcje, czyli czytania podczas Mszy świętej, za wyjątkiem Ewangelii.

Do tych świętych czynności zostało na naszej parafii dopuszczonych 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkół Średnich oraz Studentów. Swoją formację pogłębią przez cotygodniowe zbiórki, na których czas dzieli sie pomiędzy modlitwę, formację oraz rekreacje. Ministranci ponadto mają raz w tygodniu wyznaczone służenie według grafiku, który ustalany jest każdorazowo na początku roku formacyjnego. Mobilizacją do częstej i gorliwej posługi są nagrody ministranta miesiąca i roku, a przede wszystkim posługa podczas wizyty duszpasterskiej.

Zapraszamy wciąż nowych kandydatów na ministrantów i lektorów - drzwi zakrystii są zawsze otwarte. 


 
RAMiki

Wspólnota RAMików w naszej parafii skupia dziewczęta ze Szkoły Podstawowej. Uczestniczą w sobotnich spotkaniach formacyjnych, podczas, których wspólnie modlą się, śpiewają i przez zabawę poznają Boga.  Po spotkaniu uczestniczą w Eucharystii podczas której czytają Słowo Boże i śpiewają psalmy. Biorą też czynny udział w różnego rodzaju procesjach niosąc feretrony. Poza tym, ich rolą jest pomaganie w kościele parafialnym, np. sprzątanie grobów kapłanów, pomaganie przy przygotowywaniu dekoracji w kościele. Do ich zadań w życiu codziennym należy gorliwa modlitwa i pomaganie innym. 

Po rozpoczęciu nauki w Gimnazjum swoją formację kontynuują w grupie parafialnej Ruchu Apostolstwa Młodzieży.


 


 


 Schola

Nasza parafialna Schola to zespół młodych ludzi pełnych miłości do Boga i muzyki sakralnej. Naszym wspólnym celem jest śpiewanie na chwałę Pana Boga, ale także wyrażanie swojej wiary i samego siebie poprzez muzykę. Schola jest zespołem, w którym śpiewają uczennice Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, licealistki i studenci. Jej opiekunką jest p. Grażyna Sereda.
Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania.