Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Kancelaria parafialna

Z usług kancelarii parafialnej można skorzystać bezpośrednio po każdej Mszy Świętej, lub też o innej porze dnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (numery telefonów duszpasterzy w zakładce "Kontakt").

 

 

Dokumenty potrzebne do Sakramentów.

 

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu.

  • akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),
  •  a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
    • ukończył 16 lat; 
    • jest katolikiem; 
    • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
    • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
    • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

        b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

 

 

Dokumenty potrzebne do I Komunii.

  •  świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
  •  pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

 

Dokumenty potrzebne do Bierzmowanie.

  •  świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
  •  w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

  • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
  • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty; dokument musi być "świeżej daty" to znaczy ważny jest tylko sześć miesięcy od daty wystawienia;
  • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
  • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
  • Dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

 

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego.

  • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu,    a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
  • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.