Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Przygotowanie do sakramentów

Chrzest

9.08.2013.r
Sakrament chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Chrzcić” – oznacza zanurzać w wodzie. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrzest to znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła, a także brama do pozostałych sakrmanetów. 
 

I Komunia Świeta

8.08.2013.r

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14) - tak niegdyś powiedział Pan Jezus do Apostołów. To było wspaniałe zaproszenie Pana Jezusa, który  kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że Królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych (por. Mt 18,3).

To samo zaproszenie Jezus kieruje do uczniów klas II Szkoły Podstawowej. Tym zaś szczególnym czasem spotkania będzie Dzień Pierwszej Komunii Świętej. Aby ów dzień stał się owym szczególnym dniem spotkania waszego Dziecka z kochającym je Jezusem potrzeba naszego wspólnego wysiłku, zaangażowania i pracy.

Spowiedź

7.08.2013.r

Temat spowiedzi jest jednym z kluczowych punktów zapalnych pomiędzy katolikami i osobami niewierzącymi i wrogimi Kościołowi, choć i wśród nas wierzących rodzi wiele wątpliwości, kontrowersji i niezrozumienia. Najczęstszym zarzutem jest to że podczas spowiedzi trzeba o swoich intymnych sprawach, słabościach i upadkach, opowiadać człowiekowi takiemu samemu jak my. Nie jest nam bowiem łatwo mówić o rzeczach osobistych, intymnych, grzesznych obcemu człowiekowi. Co zrobić, aby głebiej przeżyć ten sakrament, a przede wszytskim wyzbyć się lęku przed nim?

Bierzmowanie

5.08.2013.r

Sakrament bierzmowania jest drugim z kolei sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, udzielanym w następstwie chrztu. Łaska chrztu, udzielanego niemowlętom, wymaga świadomego przyjęcia przez dora­stającego chrześcijanina. Zanim zostanie umocniony darami Ducha Świętego, trzeba aby młody chrześcijanin zdał sobie sprawę z rzeczywi­stości wiary, którą został obdarowany. 

Namaszczenie chorych

4.08.2013.r

Sakrament namaszczenia chorych bardzo często kojarzony jest z przygotowaniem chorego na śmierć. Nic bardziej mylnego - sakrament ten ma pomóc choremu w powrocie do zdrowia. Opisuje to Pismo Święte Nowego Testamentu, w Liście św. Jakuba Apostoła (5,14): „Choruje kto wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się nad nim modlili i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary będzie dla niego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Chory przyjmujący ten sakrament wyraża swoją wolę przyjęcia cierpienia tak, jak je przyjął Chrystus (godnie i z intencją cierpienia dla zbawienia ludzi), ale jest on równocześnie prośbą o przy-wrócenie zdrowia fizycznego i duchowego.

Małżeństwo

1.08.2013.r

Przygotowanie do małżeństwa jest obowiązkiem Kościoła, wynikającym ze wskazań: Kodeksu Prawa Kanonicznego, adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio, III Instrukcji Episko­patu Polski O przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele kato­lickim. Duszpasterze powinni gorliwie dążyć do wprowadzenia zaleceń dotyczących trzech etapów przygotowania do małżeństwa: dalszego, bliższego i bezpośredniego.