Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Cmentarze

Foto. Dominik KrzyczkowskiFoto. Dominik KrzyczkowskiFoto. Dominik KrzyczkowskiFoto. Dominik KrzyczkowskiFoto. Dominik KrzyczkowskiFoto. Krzysztof Gonciarz i Piotr GonciarzFoto. Krzysztof Gonciarz i Piotr GonciarzRuiny cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Matki Bożej

 

         W 1581 odnajdujemy pierwsza wzmianki pisemne o cerkwi grekokatolickiej w Laszkach.  W 1662 rozpoczęto budowę nowej drewnianej cerkwi przez ludność grekokatolicką. W roku 1828 ks. Mykola Vankovytch zostaje pierwszym proboszczem parafii grekokatolickiej w Laszkach. W 1915 w trakcie pożaru spłonęła drewniana cerkiew. Niedługo po tym w 1917   dzięki pomocy hr. Wandy Zamoyskiej z Wysocka zostaje wybudowana kaplica Matki Bożej. W 1937 położono kamienia węgielnego i rozpoczęto prace budowlane przy nowej murowanej cerkwi. Z powodu braku środków finansowych mieszkańcy przerwali budowę. Postanowiono ze wspólnych pieniędzy zbudować mleczarnię a dochód z niej przeznaczyć na ukończenie cerkwi. Do rozpoczęcia wojny budowy nie ukończono. W latach 1944-1946 dokonano przesiedlenia wiernych obrządku grekokatolickiego na terytorium ówczesnej USRR w wyniku umowy między PKWN a USRR z 9.09.1944r. Natomiast w 1947 przesiedlono wiernych obrządku grekokatolickich na tereny Ziem Odzyskanych.

        

 


Po wojnie rozpoczęto rozbiórkę niedokończonej cerkwi. Tak relacjonowała to wydarzenie jedna z mieszkanek Laszek: Cerkiew murowaną rozebrał po wojnie Kawa z Boguchwały. Materiał zabrał do siebie na budowę domu. Podczas budowy zabił się. W tym czasie stała jeszcze cerkiew drewniana. Została rozebrana później trochę później. Rozbierali ją: Antek Sosnowski, Sowa i Partyka z Korzenicy. Żaden z nich nie przeżył najbliższego roku.

        

 


W 2008 roku uporządkowano ruiny niedokończonej cerkwi wraz z cmentarzem oraz przydrożnym krzyżem, posadowionym przy drodze głównej na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w 1848r. przez mieszkańców wsi Laszki.  

 

 

 

  Cmentarz rzymskokatolicki

 

Początkowo cmentarz parafialny był wokół kościoła. Obecnie na tym miejscu znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny. Obecny cmentarz jest z 1863 roku. Na cmentarzu znajdują się zabytkowe groby m.in. powstańca 1863, grobowce Janiszewskich, Niewczaszyńskich oraz groby miejscowych żołnierzy i członków Ruchu Oporu.

 
Cmentarz wojenny w Korzenicy


Cmentarz wojenny w Korzenicy. Cmentarz z lat 1915-16. Leżą na nim żołnierze trzech wrogich armi - rosyjskiej , austo-węgierskiej i niemieckiej , którzy zginęli podczas operacji gorlickiej w maju 1915 roku.