Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Ruch Apostolstwa Młodzieży

Członkowie wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży 2015/2016

 

 

 Krzysztof Bara  Aleksandra Skiba 
 Aleksandra Szymuś   Aleksandra Kielar 
 Paulina Madiuk  Martyna Rechul 
 Agnieszka Chrunik  Arkadiusz Grenda  
 Dominik Krzyczkowski  Sylwia Gliniany  
 Monika Wojciechowska  Magdalena Makowska  
 Justyna Grela Gabriela Kędziora  
 Szczepan Grela  Wiktoria Serafin  
 Kamil Kielar   Hubert Twarowski 
 Grzegorz Strawa  Anna Sikora  
 Patrycja Kaleta  Dominika Kuźmicha  
 Aleksandra Kaczmarz   Sylwia Brzoza
 Paweł Bałutowski   Agnieszka Wojciechowska  
 Monika Kuta   Aleksandra Sereda 
   
   

Tematyka spotkań - Jak się modlić?!

         Spotkania przeznaczone są dla osób, które pragną spotkać z Bogiem w ciszy modlitwy. Uczestnicy zajęć poznają proste wskazówki pozwalające początkującym pogłębić doświadczenie Boga i odpowiedzieć miłością na jego miłość. Zajęcia mają odpowiedzieć na pytania: Jak rozpocząć modlitwę? Jak usłyszeć "milczącego" Boga? Jak rozpoznać Jego głos przy podejmowaniu decyzji? Co robić, gdy nie mogę się modlić? W jaki sposób moje zranienia mogą zostać uleczone?

         Zajęcia mają pouczyć praktycznie o sposobach modlenia się i podkreśla wagę doświadczenia, które mają uczynić skuteczniejszą praktykę modlitwy. Mają one ukazać jak się modlić, jak zwracać się do Boga w trakcie modlitwy.


Formy pracy


          Podstawową formą spotkań są konferencje ukazujące podstawowe treści dotyczące teorii modlitwy. Są one jednak punktem wyjścia do osobistej, indywidualnej pracy, czyli modlitwy osobistej.

         Obok konferencji o treściach ascetycznych formą spotkań jest celebracja modlitwy wspólnotowej oraz grupy dzielenia.   

         Osobna formą pracy są akcje o charakterze charytatywnym wspólnie z Szkolnym Kołem "Caritas" jak i dłuższe i krótsze formy darmowe przygotowywane wspólnie z grupą teatralną. 

         Współtworzymy także audycje w Radiu Fara z cyklu Dekalog Młodych w każdą pierwszą sobotę miesiaca o godzinie 20.30.

          Współpracujemt także z DPS-em w Wielkich Oczach w ramach zajęć integracyjnych.