Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Duszpasterze

ks. Marian Karbowski

Proboszcz parafii Laszki

Dziekan dekanatu Radymno II

ur. 08.09.1947 r. w Rzeszowie

wyświęcony na kapłana: 17.06.1972 r.

mianowany proboszczem w Laszkach: 01.09.1982 r.

 

 

 ks. Bartłomiej Dziepak

Wikariusz parafii Laszki

Dekanalny Duszpasterz Młodzieży  dekanatu Radymno II

wyświęcony na kapłana: 14.05.2016 r.

mianowany wikariuszem w Laszkach: 25.08.2016 r.