Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Aktualności

Projekt koncepcyjny kaplicy cmentarno-pogrzebowejw Laszkach

Elewacja wschodniaElwacja południowaElewacja zachodniaElewacja północna

Został opracowany wstępny projekt koncepcyjny pod budowę kaplicy cmentarno-pogrzebowej w Laszkach przez zespół projektowy w składzie:

mgr. inż. arch. Henryk Sobolewski
mgr. inż. arch.Monika Burdzy
mgr. inż. arch.Maciej Tęczar
inż. arch. Maria Sobolewska