Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Aktualności

Zapisy - Wakacje z Bogiem 2017

"Wakacje z Bogiem" - Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży 2017


Nr

turnusu

Terminy

rekolekcyjne  

Ustrzyki

Górne 

Wybrzeże

k. Dubiecka 

26.06.-03.07.   I o RAM II o Dziewczynki Maryi
II  03.07.-10.07.  II o RAM  o RAM
III  10.03.-17.07.  III o RAM  II o Mały Apostoł 
IV  17.07.-24.07.  I o RAM  III o RAM 
24.07.-31.07.  II o RAM I o Dziewczynki Maryi 
VI  31.07.-07.08.  III o RAM II o RAM 
VII  07.08.-14.08.  I o RAM I o Mały Apostoł 
VIII  14.08.-21.08.  II o RAM  II o Dziewczynki Maryi
IX  21.08.-28.08.  III o RAM  I o RAM 
28.08.-01.09.  IV o RAM  -------- 

     

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM                                 - młodzież: 13 – 14 lat.

Rekolekcje II° RAM                           - młodzież: 15 - 16 lat.

Rekolekcje III° RAM                              - młodzież: 17 - 18 lat.

Rekolekcje IV° RAM                              - młodzież: 19 lat i starsi.

Rekolekcje I° Dziewczynki Mari             - dziewczynki: 8 - 10 lat.

Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi     - dziewczynki: 11 - 12 lat.

Rekolekcje I° Mały Apostoł                 - chłopcy: 8 - 10 lat.

Rekolekcje II° Mały Apostoł                - chłopcy: 11 - 12 lat.

 

            Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

 

         Warunki zgłoszeń:

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2017 roku do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/4 - I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 1700;w sobotę w godz. 900 - 1300. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (tel. 536318933) lub za pomocą poczty elektronicznej.Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy.Nasza strona internetowa:www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com).Koszt rekolekcji – 260 zł.

 

2.Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy zaliczkę 100 zł. - pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 102 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM(Bank Zachodni WBK nr 44150016341216300447530000). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na  rekolekcje po 1 czerwca 2017 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.

 

3.Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat).Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

 

Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie!

Moderatorzy: ks. Jan Mazurek, ks. Krzysztof Żyła