Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Aktualności

Biały Tydzień

"Z Tobą pragnę się spotykać, to dziecięce me pragnienie, na Twe przyjście będę czekać, nie opuszczę Ciebie nie..."

Dzieci, które pierwszy raz przystąpiły do Komunii Świętej, tradycyjnie przez tydzień dziękują Bogu za dar Najświętszego Sakramenntu.