Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Aktualności

Zapisy - Letnia akcja Caritas 2014


         Caritas otwiera zapisy na wakacyjną Akcję Kolonijną dla dzieci i młodzieży z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Przede wszystkim skierowana jest ona do uczestników z rodzin ubogich, wielodzietnych, dotkniętych problemami nałogów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie turnusu odpoczywają oni pod opieką księży i wychowawców – wolontariuszy w dwóch Ośrodkach przemyskiej Caritas: w Rajskiem nad Soliną i w Zboiskach koło Sanoka.

         Zgłaszanie osób chętnych do wyjazdu na letni wypoczynek (wiek: 9-16 lat) następuje tylko przez Księży Proboszczów. W terminie do 30 kwietnia 2014 roku należy zarezerwować liczbę miejsc dla danej parafii.

         Po zakończeniu naboru na adres parafii będzie przesłana karta zgłoszeniowa na konkretny turnus, którą prosimy wypełnić informacjami o uczestniku wypoczynku i podpisać przez Księdza Proboszcza. O terminie i miejscu wypoczynku zadecyduje kolejność zgłoszeń. Karty składane będą w recepcji ośrodka wypoczynku w dzień przyjazdu dziecka na turnus.

 

Terminy turnusów dla ośrodków w Rajskiem i w Zboiskach:

I: 29.06.-06.07.,

II: 06.-13.07.,

III: 13.-20.07.,

IV: 20.- 27.07.,

V: 27.07.-03.08.,

VI: 03.-10.08.,

VII: 10.-17.08. (tylko ośrodek w Zboiskach),

VIII: 17.-24.08.,

IX: 24.-31.08.

Wszystkie nowe informacje dotyczące Akcji Letniej będą umieszczane na stronie internetowej przemyskiej Caritas.

 

REGULAMIN TURNUSU WYPOCZYNKOWEGO (skrót)
1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich punktach programu wg ogłoszeń kierownika turnusu i wychowawców (programwychowawczy, religijny i program dnia), a także stosować się do regulaminu kolonii, regulaminu ośrodka oraz poleceń wychowawców.
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (śpiwór lub koc z poszewką, ubrania, obuwie zamienne, ubranie na ewentualność deszczu, przybory toaletowe itp., oraz o ile to możliwe Pismo św., różaniec, notatnik i długopis).
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników, chyba że zostały zdeponowane w sejfie.
4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą legitymację szkolną w celu weryfikacji danych.
5. Na kolonii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających. W przypadku nie przestrzegania w/w punktu lub poważnego naruszenia regulaminu kolonii, uczestnik zostaje wydalony z turnusu na koszt rodziców (opiekunów).
6. Zgodnie z kodeksem cywilnym, uczestnik lub jego prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży i podczas pobytu na kolonii.
7. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przeszukanie bagażu dziecka w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu kolonii.
8. Uczestnikiem wypoczynku jest dziecko w wieku od 9 do 16 lat.
9. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Caritas AP w celach sprawozdawczych i kontrolnych.
10. Podczas turnusu dziecko odebrać może z Ośrodka rodzic, prawny opiekun lub inny opiekun z pisemnym upoważnieniem podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów.

 

UWAGI!

Zakwaterowania odbywają się w ośrodkach w dzień przyjazdu od godziny 16.00 !

Zapewnia się dodatkowe ubezpieczenie dzieci na czas trwania turnusu (od momentu zapisu w recepcji na początku turnusu do odbioru dziecka po zakończonym wypoczynku).

Przedstawienie wypełnionej karty kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia na turnus i przedstawia się ją podczas zakwaterowania w Ośrodku.

Transport do ośrodka i powrót leży w gestii zainteresowanych - nie organizuje go Caritas.

Przykładowe punkty programu dnia (dopuszczale zmiany wg decyzji kadry turnusu):

8.00 - modlitwa poranna w kaplicy, śniadanie,
9.30 - zajęcia tematyczne, blok edukacyjny,
11.00 - wspólny śpiew, Msza św.,
13.00 - obiad
13.30 - czas na zajęcia rekreacyjne, sportowe, spacer - w zależności od dnia,
18.00 - kolacja, wieczór pogodny, zakończenie dnia, toaleta wieczorna
od 22.00 do 7.00 cisza nocna.

Powyższa informacja dotyczy Ośrodków Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Rajskiem i Zboiskach!