Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Aktualności

Zapisy - Wakacje z Bogiem 2014

Nr.
Turnusu
Terminy
rekolekcyjne
Ustrzyki
Górne
Wybrzeże
k/Dubiecka
I 30.06 - 07.07 I° RAM II° DSM
II 07.07 - 14.07 II° RAM I° Mały Apostoł
III 14.07 - 21.07 III° RAM I° RAM
IV 21.07 - 28.07 I° RAM I° DSM
V 28.07 - 04.08 II° RAM II° Mały Apostoł
VI 04.08 - 11.08. III° RAM II° RAM
VII 11.08 - 18.08. I° RAM II° DSM
VIII 18.08 - 25.08. II° RAM II° Mały Apostoł
IX 25.08 - 01.09. IV° RAM --------Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM -  młodzież: 13 - 14 lat.
Rekolekcje II° RAM - młodzież: 15 - 16 lat.
Rekolekcje III° RAM - 
młodzież: 17 - 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM - 
młodzież: 19 lat i starsi.
Rekolekcje I° DSM -   dziewczynki: 8 - 10 lat.
Rekolekcje II° DSM - 
dziewczynki: 11 - 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł - chłopcy: 8 - 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł - chłopcy: 11 - 12 lat.

Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Warunki zgłoszeń:
 
1.
 Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc w biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży
 (za kościołem pw. Świętej Trójcy w tzw. "starym przedszkolu" - wejście od ul. Krasińskiego lub przez tzw. "dużą bramę" od Sanu): 37-700 Przemyśl, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8, tel. (16) 6770096,  (biuro czynne od 5 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godz. 1300 - 1700; w sobotę w godz. 900 - 1300). Biuro RAM znajduje się w Przemyślu Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji - 250 złotych.

2. W przypadku listowego zgłoszenia należy podać dokładny adres uczestnika rekolekcji, termin i miejsce wybranego turnusu oraz przesłać zaliczkę (100 zł.) i dołączyć kopertę ze znaczkiem na korespondencję zwrotną. Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr44150016341216300447530000), na przesyłkach muszą być zawarte w/w dane o osobach i turnusach. Telefonicznie lub za pomocą Internetu możemy tylko rezerwować turnusy! Przy zapisie w biurze RAM należy także wpłacić zaliczkę – pozostałą kwotę wpłacamy na miejscu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2014 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.

3. Po zgłoszeniu i wpłacie zaliczki młodzież i dzieci otrzymają kartę uczestnictwa, którą należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.