Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Przygotowanie do sakramentów

Bierzmowanie


Drodzy Rodzice!


I. Sakrament bierzmowania

         W kilku słowach na początku chciałbym abyśmy zatrzymali się nad wymową sakramentu bierzmowania, który to przyjąć mają wasze dzieci. Sakrament ten jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dopełnieniem tego co wydarzyło się na chrzcie świętym. W pojęciu wtajemniczenia chodzi o pełne poznanie czym jest chrześcijaństwo i otwarcie się na łaski, które chce nam darować Bóg. W tym sakramencie Bóg w sposób szczególny pragnie wylewać Ducha Świętego. To szczególny dar, który w niewidoczny sposób, ale skuteczny winien zmieniać życie człowieka. Od tego wasze dzieci powinny sie stać odpowiedzialnymi i aktywnymi członkami Kościoła. Widzimy to na przykładzie apostołów, którzy najpierw zalęknieni przed Żydami o własne życie po śmierci Jezusa są zamknięci w wieczerniku. Natomiast wylanie Ducha Świętego, którego jesteśmy świadkami w dniu Pięćdziesiątnicy zmienia ich życie uzdalnia do składania świadectwa, a nawet oddawania życia za wyznawaną wiarę. Tego samego Ducha otrzymają wasze dzieci!

         Przyjąć sakrament bierzmowania to znaczy tyle co zawrzeć z Bogiem pewna umowę. Bierzmowany przystępując do sakramentu wyznaje swoją wiarę w Boga i prosi o udzielenie daru Ducha, który uzdolni go do bycia świadkiem. Bóg zaś zobowiązuje się do wsparcia go w trudnych chwilach i uzdolnić do dawania świadectwa.

         To piękne ideały, wzniosłe słowa, które mogą rodzić wątpliwość. Patrząc na roczniki wybierzmowanych dzieci i młodzieży pojawia się pytanie - gdzie ta gorliwość, gdzie te dary, charyzmaty, przemiana? Raczej możemy się spotkać z sytuacją zupełnie odwrotną?

II. Praktykować wiarę

         Duch Św. jest prezentem danym nam przez Pana Boga. Jednak, aby cieszyć sie prezentem należy go najpierw rozpakować! To prosty obraz, ale pokazujący, że aby działanie Ducha św. objawiło się w życiu młodych ludzi, ale i naszym życiu wszak my wszyscy jesteśmy tutaj bierzmowani potrzeba współpracy z łaską. Potrzeba najpierw pogłębienia swojej wiedzy religijnej, aby nie pozostać na etapie katechizmu z klasy II SP.

         Służyć ma temu:

  • Katecheza Szkolna - to podczas niej młodzież głębiej poznaje prawdy wiary, Biblię i historię Kościoła.
  • Katecheza parafialna - ma pomóc praktykować wiarę, która nie zamyka sie w intelektualnej treści przyjętej podczas katechezy, a wyraża się przede wszystkim przez zaangażowanie w życie Kościoła. Obecność na poniższych spotkaniach jest odnotowywana w Indeksach Formacji Katolickiej.

Miesiąc

Forma realizacji katechezy parafialnej

Wrzesień

17 września - rozdanie Indeksów Formacji Katolickiej uczniom I klas Gimnazjum;

18 września - początek spotkań formacyjnych do bierzmowania dla wszystkich uczniów Gimnazjum

Październik

Udział w 10 nabożeństwach różańcowych

Spotkanie formacyjne

Listopad

Spotkanie formacyjne

Grudzień

Udział w 5 Roratach

Styczeń

Spotkanie formacyjne

Luty/marzec

Udział w 5 Nabożeństwach Drogach Krzyżowych i 4 Nabożeństwach Gorzkich Żali

Udział w rekolekcjach szkolnych

Kwiecień

Spotkanie Formacyjne

Maj

Udział w 10 nabożeństwach majowych

Czerwiec

Spotkanie Formacyjne

 

  • Comiesięczna spowiedź - odnotowywana w Indeksach Formacji Katolickiej, ma zaś służyć wejściu w głąb swego sumienia przez młodzież, a także ma być zachętą do pracy nad swoim charakterem.
  • Rekolekcje zamknięte - raz w roku młodzież ma obowiązek uczestnictwa w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych. Jest to okazja aby odrywając sie od codziennego biegu życia głębiej zastanowić się nad swoją wiarą, relacją z Bogiem i drugim człowiekiem, a także sensem swojego życia.
  • Nowenna przed bierzmowaniem - bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu jest dziewięciodniowy czas modlitwy i słuchania Słowa Bożego bezpośrednio przed celebracja sakramentu.

III. Rola i pomoc rodziców

         Wśród młodzieży jest wiele pięknych świadectw zaangażowania, ducha modlitwy i ofiary podczas realizacji wyżej wymienionych praktyk. To buduje i cieszy. Jest jednak pewna grupa, która robi to z widzialnego przymusu, a nawet w ogóle nie praktykuje.

         Pojawia się pytanie, gdzie tego przyczyna? Za pewne po środku. Muszą uderzyć się w piersi sami duszpasterze, gdyż zawsze można zrobić więcej. Część odpowiedzialność trzeba nam zrzucić na czas, w których przyszło nam żyć. Dziś jednak trzeba się zapytać samych siebie, czy zaangażujemy się w przygotowanie naszego dziecka do bierzmowania? Czy interesujemy się tym co jest treścią przygotowań? Jakie są obowiązki? Czy w końcu dziecko wywiązuje się z realizacji zadań? Pomocą są w tym indeksy - czy sprawdzacie je?

         Gdy rozpocząłem naukę w seminarium rektor zobowiązywał naszych rodziców do troski o nasze powołania. Tak i wy wciąż jesteście odpowiedzialni za przygotowanie waszych dzieci i praktykowania ich wiary! Wciąż leży na was obowiązek by przypomnieć o spowiedzi w pierwszy piątek, niedzielnej Mszy Św., nabożeństwach. Teraz, gdy niejednokrotnie lista do podpisania jest mobilizacją jednak nie zabraknie i waszego głosu nakazu. Przede wszystkim zaś waszego świadectwo życia! Tak jak dziecko w szkole kiedyś powiedziało: Nie mogę się doczekać kiedy będę jak tata bo nie będę musiał chodzić do kościoła. Oni patrzą na was, a szczególnie na błędy żeby potem je potraktować jako usprawiedliwienie dla swojego postępowania. W dzisiejszych czasach Kościół pozostaje jedną z ostatnich organizacji, która może wspomóc proces wychowania. Ale to od was zależy, czy wykorzystacie tą szansę.