Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Przygotowanie do sakramentów

Namaszczenie chorychKto może przyjąć sakrament?

  • Chorzy podczas każdej poważnej, niebezpiecznej choroby.
  • Sakramentu tego można udzielać przed operacją, jeżeli jej przyczyną jest niebezpieczna choroba.
  • Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub jeśli w tej samej chorobie stan chorego staje się krytyczny.
  • Osoby w podeszłym wieku, choćby nie występowały u nich objawy choroby, mogą ten sakrament przyjąć indywidualnie lub zbiorowo (np. podczas misji, pielgrzymki, Dnia Chorych).
  • Chore dzieci mogą otrzymać ten sakrament, jeżeli mają już przynajmniej ogólną świadomość dokonującej się czynności.
  • Chorzy, którzy utracili przytomność, mogą otrzymać namaszczenie jeżeli przypuszcza się, że poprosiliby o ten sakrament.
  • Wolno udzielać namaszczenia warunkowo wkrótce po zgonie, gdy są wątpliwości, czy chory rzeczywiście umarł, czy znajduje się w stanie śmierci klinicznej. Jeżeli nastąpiła już śmierć biologiczna, sakramentu się nie udziela.
  • Nie należy zwlekać z przyjęciem tego sakramentu do ostatnich chwil życia, gdyż niesie on w chorobie łaskę umocnienia i uzdrowienia. Troską o chorych, obowiązek niesienia im pomocy spoczywa przede wszystkim na rodzinie, krewnych i opiekunach chorych. Oni to powinni o każdej poważniejszej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich, zawiadomić niezwłocznie duszpasterzy, a chorego przygotować do przyjęcia sakramentów w odpowiednim czasie.

 

Jak przygotować dom na przyjęcie kapłana z posługą sakramentalną?

         Należy przygotować stół zasłany białym obrusem. Na stole postawić krzyż i dwie świece. Z boku postawić wodę święconą z kropidłem oraz na talerzyku małą kulkę z waty. Mieszkańcy domu opuszczają pokój chorego na